Dzień: 8 marca 2019

Prawo wstępu na grunt

Ustawodawca w Art. 13 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego uprawnia geodetę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Sprzeczność przepisów? Przepis stanowi kontratyp przeciwko przepisom chroniącym zakłócanie prywatności. Jeśli ustawodawca daje prawo wykonawcom prac geodezyjnych takie uprawnienia, nie ma podstaw do tego, aby ukarać go za wdarcie […]