Technika statyczna

Statyczne geodezyjne pomiary GPS to technika o najwyższej dokładności. Instrumenty pozostają nieruchome przez całą geodezyjną sesję pomiarową. Geodeta ma możliwość zbierania obserwacji z kilku sesji, a otrzymany materiał zostaje poddany obróbce po skończonej obserwacji. Czas trwania sesji pomiarowej jest uzależniony
od wymaganej dokładności,odległości pomiędzy punktami oraz przeznaczenia sieci. Długość sesji dla sieci lokalnej to 30-90 minut, dla geodezyjnych punktów odniesienia sieci krajowych i geodynamicznych trwa 1-2 dni, zaś pomiar sieci kontynentalnej i podstawowej sieci geodynamicznej regionalnej zajmuje około 4-6 dni. Podczas wykonywania pomiaru w procedurze statycznej, przynajmniej dwa odbiorniki, a czasem więcej, zostaje zwykle usytuowana w punktach sieci geodezyjnej. W przeciągu około godziny są gromadzone obserwacje faz fal nośnych danej grupy satelitów. Zazwyczaj są to obserwacje tych samych satelitów, dla stacji obserwacyjnych lub stacji usytuowanych w odległości nie większej od pojedynczych setek kilometrów.

Read more „Technika statyczna”