Miesiąc: Luty 2019

Technika statyczna

Statyczne pomiary geodezyjne GPS to technika o najwyższej dokładności. Instrumenty pozostają nieruchome przez całą geodezyjną sesję pomiarową. Geodeta ma możliwość zbierania obserwacji z kilku sesji, a otrzymany materiał zostaje poddany obróbce po skończonej obserwacji. Ile czasu trwa pomiar? Czas trwania sesji pomiarowej jest uzależniony od wymaganej dokładności, odległości pomiędzy punktami oraz przeznaczenia sieci. Długość sesji […]