Wznowienie znaków granicznych

Artykuł 39 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne reguluje pojęcie wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych,które uprzednio zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

Wznowienie znaków granicznych można dokonać jeżeli spełnione zostaną w sposób łączny następujące przesłanki: znaki graniczne są uszkodzone bądź zniszczone, wznawiana granica jest bezsporną granicą, w przeszłości znaki graniczne były przedmiotem ustalenia czy też stabilizowane*, istnieje dokumentacja, która pozwala nam na określenie pierwotnego położenia wznawianych znaków.

Read more „Wznowienie znaków granicznych”

GPS – GLONASS – Galileo

Global Navigation Satellite Systemsss

W kosmosie znajduje się obecnie co najmniej 100 satelitów, należących do różnych systemów nawigacji satelitarnej. Ich wspólne wykorzystanie przynosi wiele korzyści, ale też problemów, w szczególności w stosunku do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Na przykład geodeta może sporządzić mapy geodezyjne z jeszcze lepszą jakością. Minęło już 20 lat odkąd IGS (International Global Navigation Satellite System Service) udoskonala produkty, które są oparte o sygnały rejestrowane przez satelity systemów GPS (Global Positioning System) oraz GLONASS (Globalnaja nawigacionnaja sputnikowaja sistiema). Dla dużej części odbiorców systemy te są wystarczające, do spełnienia wymagań związanych z wyznaczaniem pozycji lub nawigacją. Lecz z początkiem XXI wieku doszło do silnego rozwoju nowych rozwiązań w dziedzinie systemów nawigacji satelitarnej. Już w roku 2005 po porozumieniach między Europejską Agencją Kosmiczną, a Unią Europejską wystrzelono pierwszego satelitę, rozpoczynając istnienie nowego systemu GALILEO. Po 2 latach został wystrzelony na orbitę pierwszy chiński satelita, co daje początek budowy systemu BeiDou. Natomiast kraje jak Japonia i Indie tworzą systemy regionalne o nazwach QZSS oraz NavIC. W przyszłości udowodnią swoje możliwości na terenach mocno zaludnionych oraz silnie zurbanizowanych. Konstelacje składającej się z systemów nawigacji to najprężniej rozwijająca się grupa satelitów okrążających Ziemię. Dzisiaj odbiorca sygnałów w każdym miejscu na Ziemi, w tym również w Poznaniu ma możliwość skorzystania z ponad 100 satelitów. Geodezja jest jedną z tych dziedzin, która w pełni korzysta z tego typu rozwiązań.

Read more „GPS – GLONASS – Galileo”