Wznowienie znaków granicznych

Artykuł 39 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne reguluje pojęcie wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych,które uprzednio zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

Wznowienie znaków granicznych można dokonać jeżeli spełnione zostaną w sposób łączny następujące przesłanki: znaki graniczne są uszkodzone bądź zniszczone, wznawiana granica jest bezsporną granicą, w przeszłości znaki graniczne były przedmiotem ustalenia czy też stabilizowane*, istnieje dokumentacja, która pozwala nam na określenie pierwotnego położenia wznawianych znaków.

Read more „Wznowienie znaków granicznych”